โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
 
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี


ชมตัวอย่างสาธิตการใช้งาน


SME Overview 
 

SME Account

  โปรแกรมบัญชี SME Account คิดค่าโปรแกรมในรูปแบบสมาชิก รายปี
ปีละ 4,700 บาท หรือประมาณ 3xx บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการประหยัดสำหรับ ธุรกิจที่มีเงินทุนน้อย

ติดต่อ SME Account
2991/4 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10210 โทร : 0-2370-1955-6 , แฟกซ์ : 02-370-1953


 
   
   
  
 
เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน
ถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานหากผู้บริหารต้องการจะดูยอดขาย หรือ รายงานอะไรสักอย่าง คงต้องใช้เวลาในการเก็บตัวเลขหลายวันแต่ ถ้าใช้
โปรแกรมบัญชี SME Account จะใช้เวลาไม่ถึง 1-5 นาที เท่านั้นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพราะข้อมูล ได้เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ทำให้ได้รายงาน
ที่รวดเร็วทันต่อการแข่งขันในปัจจุบันได้ลดงานซ้ำซ้อน
โปรแกรมบัญชี SME Account เมื่อป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วระบบจะนำข้อมูล
เชื่อมโยงไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อป้อนบิลขาย
โปรแกรมก็จะไปทำการตัดสต๊อกสินค้า , บันทึกลูกหนี้ รายลูกค้านั้น ๆ ไป
ทำการลงบัญชีแทนพนักงานบัญชี พร้อม ทำการสรุปรายงานให้ฝ่ายขาย
เพื่อใช้ในการบริหาร และทำคอมมิชชั่นให้โดยอัตโนมัติ (ทำนองเดียวกัน
โปรแกรมบัญชี ก็จะทำการเชื่อมโยงเช่นนี้ ใบระบบซื้อสินค้า และระบบลูกหนี้
และเจ้าหนี้ สินค้า เช่นเดียวกัน)ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กิจการ
ดังที่กล่าวมาในเรื่อง ความสามารถลดงาน ช้ำซ้อน จะเห็นได้ว่า โปรแกรมบัญชี SME Account สามารถใช้คนทำงานเพียง 1-2 คนเท่านั้น แทนที่จะใช้ พนักงานถึง 7 คนคนพิมพ์บิลขาย,พนักงานลูกหนี้,พนักงานคุมเจ้าหนี้,
พนักงานคุมสต๊อกสินค้า,พนักงานบัญชี,สมุห์บัญชี,เสมียนฝ่ายขาย รวม
แล้ว 7 คน) ดังนั้น โปรแกรมบัญชีจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ไป
ประมาณ 6 คน ถ้าเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 15,000 บาท 6 คน คิด เป็นเงิน
90,000บาท ต่อเดือน 1ปี คิดเป็น เงินที่ประหยัดไปได้ถึง 1,080,000 บาท


 
 

ฝ่ายบัญชี
ได้มีเวลาพักผ่อนเสียที จากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ระบบได้ช่วยทำงานประจำที่ ฝ่ายบัญชีต้องใช้เวลาทำงานเป็นอย่างมาก ไปเรียบ ร้อยแล้ว ฝ่ายบัญชี เพียงแต่ ทำการตรวจสอบความถูกต้องในการ
ป้อนข้อมูล เท่านั้น

ผู้จัดการได้ ข้อมูลบริหาร ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน
เนื่องจาก ฝ่ายบัญชี มีงานประจำของตนเองมากอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ เมื่อ
ผู้จัดการต้องการข้อมูลสรุปเพื่อมาช่วยในการบริหาร ฝ่ายบัญชีมักจะทำให้ ้ไม่ได้ หรือ ถ้าได้ ก็มักจะช้ามาก จนไม่ทันการ ด้วยระบบ SME Account จะทำให้ได้ข้อมูลทันที
ระบบ SME Account แก้ไขปัญหานี้ได้
เพราะมีรายงานในเชิงบริหารมากมาย เช่น
จะทำอย่างไร ยอด ขาย จึงจะมากกว่านี้ ?
จะทำอย่างไร จะ ซื้อ สินค้าได้ถูกที่สุด ?
จะทำอย่างไร มี ลูกหนี้ เกินกำหนดชำระน้อยที่สุด ?
จะทำอย่างไร ทำให้มูลค่า สต็อกสินค้า น้อยที่สุด ?
จะทำอย่างไรถึงจะรู้ CASH FLOW ล่วงหน้า ?
ผลประกอบกิจการ กำไร/ขาดทุน เท่าใด ?

ตัวอย่างลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชี SME Account

 
 

   
โปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชีโปรแกรมบัญชี,ระบบบัญชี